Ny tillämpning av regler angående transponder!

Inför säsongen 2022 har vi oförändrat regelverk förutom nedanstående förtydligande.

Under säsongen 2021 lossnade ett antal transpondrar i samband med vurpor och orsakade onödigt långa Code50 situationer när förare och funktionärer letade efter dem.

Detta medförde att däck svalnade av för övriga förare och vid ett par tillfällen ytterligare vurpor när Code50 upphörde.

Med anledning av detta kommer nedan fortsättningsvis att gälla även i Staffettklassen i SEC!

Transponder ska fästas vid motorcykel enligt SR 3.3.1:

3.3.1 Transponder

Alla tävlande måste ha en egen transponder avsedd för Roadracing, monterad på sin motorcykel för korrekt tidtagning.

Tidtagningstranspondern ska vara monterad på motorcykeln med därtill avsett fäste enligt tillverkarens beskrivning.

-Det är förarens ansvar att denna transponder är monterad och fungerar korrekt vid alla träningar, tidskvalificeringar och tävlingsheat.

-Om förare inte skaffat egen transponder eller att den ordinarie inte fungerar kan sådan oftast hyras av arrangören mot avgift.

Montering samt placering av transponder kommer att kontrolleras i samband med besiktning till tävling varför team skall medföra transponder till besiktningen.

Vid felaktig montering/placering underkänns mc vid besiktning.

Comments are closed.